top of page
ค้นหา
  • by "Thailand Chefs Association"

The 1st Thailand Gourmet Festival 2015

แถลงข่าวงานมหกรรมอาหารเมืองไทย The 1st Thailand Gourmet Festival 2015 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น G สยามดิสคัฟเวอร์รี่ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานแถลงข่าวงาน “มหกรรมอาหารเมืองไทย The 1st Thailand...

ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด
bottom of page