Search
  • Tailand Chefs Association

ความรู้เบื้องต้นของอาหารไทย กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

31 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่าน สมาคมเชฟประเทศไทยได้ตอนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” ภายใต้ความร่วมมือกับ “สมาคมเชฟประเทศไทย” ในการอบรมหัวข้อ “Basic Thai Food for Hotel Course” ให้แก่นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

นำโดย “คุณธวัชชัย เงยเจริญ” ผอ.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมเชฟประเทศไทย โดยมีคณะวิทยากร ได้แก่ “เชฟเสาวกิจ ปรีเปรม”, “เชฟบุญเชิด ศรสุวรรณ” สอนการทำเมนู “แกงมัสมั่นไก่”, “หมี่กะทิ” กับ “ต้มจืดลูกรอกดอกขจรสามกษัตริย์” และ “เชฟจากัวร์” สอนทฤษฎีเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นของอาหารไทย”

งานนี้ อิ่ม อร่อย สนุกสนานกันเต็มที่ ต้องขอขอบคุณ คณะอาจารย์ทุกท่าน รวมทั้งนักศึกษาทุกคนที่มีความตั้งใจจริงๆ

122 views0 comments
สมาคมเชฟประเทศไทย

Thailand Chefs Association

สมาคมเชฟประเทศไทย

P.O.BOX 29, Khlong Chan Post Office, Bangkok, Thailand 10240

ตู้ปณ. 29 ปณศ. คลองจั่น แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

E-mail : thaichefs@yahoo.com,

Tel : 0-97191-4745, 0-61563-6455,

OUR PARTNERS

© 2015 - 2018 

Thailand Chefs Association

Thailand Chefs Is Supported By